ris-rijkschroeff-juristen
contact

Ondeugdelijke omzetprognose kan leiden tot dwaling

Bij het sluiten van een franchiseovereenkomst is de verwachte omzet een belangrijke overweging. In principe is het aan de aspirant-franchisenemer om te onderzoeken wat de verwachte kosten en opbrengsten zullen zijn. In sommige gevallen wordt er een omzetprognose verstrekt door de franchisegever. De vraag is in hoeverre de aspirant-franchisenemer hier dan op mocht vertrouwen.

Omzetfee berekent op grond van de omzetprognose

Een franchisegever is in principe niet verplicht om een omzetprognose aan de aspirant-franchisenemer te verstrekken. Daarentegen, wanneer hij dat wel doet, dan dienen de prognoses deugdelijk te zijn en te berusten op een gedegen marktonderzoek.

De franchisegever heeft in deze zaak de franchisenemers een informatiepakket ter beschikking gesteld met daarin een rekenmodel voor de omzetprognose over de eerste vijf jaar. Volgens dat rekenmodel zou een realistisch scenario zijn dat er in het eerste jaar een omzet vanaf € 80.000,- gerealiseerd zou worden. De franchisenemer moet ieder kwartaal de omzetcijfers aanleveren om te bepalen wat de omzetfee voor dat kwartaal zal worden. Echter heeft bijna geen van allen het eerste jaar omzet gedraaid en toch moet er een fee worden betaald. De franchisegever heeft d omzetfee berekend op een percentage van de minimale omzetprognose van €80.000,- en wanneer ze meer omzetten moeten ze ook meer aan omzetfee betalen.

Ondeugdelijke omzetprognose

De omzetprognose was hoofdzakelijk gebaseerd op de omzetten van de onderneming uit de twee jaren voorafgaand aan het uitrollen van de franchiseformule, dus de omzet van de bestuurders. Hierbij is geen rekening gehouden met het feit dat de franchiseformule nog geen gevestigde naam was maar net was opgestart, dat alle franchisenemers nieuw in deze branche waren, de franchisenemers nog opgeleid en gecertificeerd moesten worden in het eerste jaar en dat de omzet van de franchisegever terugliep.

Daarbij komt dat van het rapport over marktinformatie niet duidelijk is of, en op welke wijze deze cijfers zijn meegenomen bij het komen tot de omzetprognose. Daarbij komt dat het rapport dat is overlegd van een latere datum is dan het opstellen van het rekenmodel. Het is dus niet duidelijk of het rapport wel of niet is meegenomen bij het opstellen van het model.

Conclusie

Omdat de dwaling een onjuiste mededeling van de franchisegever betreft, is er in principe geen sprake van een onderzoeksplicht aan de zijde van de franchisenemers. Nu er sprake is van dwaling worden de franchiseovereenkomsten vernietigd.

Mocht u nadere informatie willen over dit onderwerp of een afspraak willen maken dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 020 - 491 78 01 of u kunt een email sturen naar info@ris-rijkschroeff.nl.