ris-rijkschroeff-juristen
contact

Mogen er incassokosten in rekening worden gebracht wanneer de aanmaningsprocedure niet juist is gevolgd?

Het komt geregeld voor dat een klant niet op tijd betaalt of dat u zelf vergeet een rekening op tijd te betalen. U verstuurd of ontvangt dan een aanmaning waarin wordt gevraagd om het bedrag alsnog te voldoen. Maar wat nu als de aanmaning niet wordt verstuurd of dat de inhoud niet klopt, mag er dan incassokosten in rekening worden gebracht? In dit artikel wordt er op die vragen ingegaan. Er zal worden ingegaan op de situatie dat de klant een consument is.

Aanmaningsprocedure

Er moet eerst een aanmaning worden verstuurd over de niet betaalde factuur voordat de schuldeiser of het incassobureau incassokosten in rekening mag brengen. De aanmaning moet de betalingstermijn van 14 dagen bevatten en de hoogte van de incassokosten als er niet wordt betaald. 

Er moet de gelegenheid worden gegeven om binnen de volle 14 dagen het verschuldigde bedrag alsnog te voldoen. Daarom heeft de Hoge Raad bepaalt dat de veertiendagentermijn begint op de dag nadat de aanmaning is ontvangen. Daarbij komt dat voor de termijn de zondag, maandag en officiële feestdagen niet worden meegeteld als tussenliggende dagen of dag van bezorging.

Het kan zijn dat de schuldenaar stelt de brief niet te hebben ontvangen. In dat geval moet de schuldeiser aan kunnen tonen dat hij de aanmaning heeft verstuurd naar een adres waarvan hij redelijkerwijs mocht aannemen dat de schuldenaar daar kon worden bereikt en op welke dag de brief daar is aangekomen.

Als de schuldenaar alleen de gestelde datum van ontvangst betwist hoeft er alleen te worden aangetoond op welke dag de schuldenaar de aanmaning op zijn laatst heeft ontvangen.

Gevolgen van een onjuiste aanmaningsprocedure

Wanneer de betalingstermijn wel is vermeld, maar de datum van aanvang of het einde van de termijn niet juist is, dan is de aanmaning niet geldig. Daarnaast mag niet de indruk gewekt worden dat de schuldenaar de incassokosten al is verschuldigd terwijl de termijn nog niet is verstreken. Wanneer van het vorige sprake is, dan mag er geen incassokosten in rekening worden gebracht. Als de schuldenaar toch incassokosten in rekening wil brengen dan zal hij opnieuw de aanmaning moeten versturen en zorgen dat de inhoud ditmaal wel correct is.

Conclusie

Het hangt er sterk vanaf hoe de formulering van de gestelde termijn van betaling is of de aanmaning wel of niet geldig is. Het is dan ook van belang om goed te controleren wanneer de termijn afloopt en die datum aan te houden.

 Mocht u nadere informatie willen over dit onderwerp of een afspraak willen maken dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 020 - 491 78 01 of u kunt een email sturen naar info@ris-rijkschroeff.nl.