ris-rijkschroeff-juristen
contact

Kan een factuur dienen als bewijs in een incassoprocedure?

Soms is het een grote uitdaging voor ondernemers om onbetaalde facturen te incasseren. In dit artikel bespreken we hoe om te gaan met wanbetalers. Het komt geregeld voor dat een bedrijf een jurist moet inschakelen of zelfs een procedure bij de rechtbank moet starten om de factuur geïncasseerd te krijgen. In een procedure moet er bewijs geleverd worden dat er daadwerkelijk een vordering open staat. Kan de factuur dienen als bewijs daarvan? Dat leest u in dit artikel.

Een factuur als bewijs van een vordering

Het komt vaak voor dat een incassoprocedure wordt gestart waarbij de vordering alleen wordt onderbouwd met de verstuurde facturen. Bij de dagvaarding zit dan niet als bijlage een overeenkomst of een ander document waaruit blijkt dat het bedrag op de factuur ook daadwerkelijk is verschuldigd. Wanneer de gedaagde betwist dat de vordering bestaat kan dat een probleem opleveren. De ondernemer zal dan op een andere manier het bewijs van de vordering moeten leveren. Het opstellen en versturen van de factuur is een eenzijdige handeling van de ondernemer. Hierdoor wordt het bestaan van de overeenkomst niet bewezen.

Wat er als bewijs voor een vordering kan dienen

Het bestaan van een vordering kan het beste bewezen worden door andere middelen. Het best is wanneer er een ondertekent overeenkomst overlegd kan worden. Een contract levert dwingend bewijs op. De rechter gaat er dan vanuit dat wat er in de overeenkomst staat, ook daadwerkelijk door partijen is overeengekomen. Alleen wanneer de wederpartij kan aantonen dat wat de ondernemer presenteert niet zo is, zal de rechter anders oordelen.

Overeenkomsten kunnen ook op een andere manier tot stand komen dan via een schriftelijke overeenkomst. Een overeenkomst kan ook tot stand komen via email, via het invullen van een webformulier of telefonisch. De ondernemer zal in deze gevallen moeten bewijzen dat er een vordering bestaat door de e-mails, het webformulier of de opgenomen gesprekken aan te leveren bij de rechter.

Conclusie

Het is dus van groot belang om een goede administratie te voeren. Mocht er onverhoopt een overeenkomst kwijtraken of als er helemaal geen fysiek bewijs is van een overeenkomst, dan kan dat vervelend uitpakken. Het zorgt er namelijk voor dat de openstaande vordering niet geïncasseerd kan worden, maar dat er wel kosten worden gemaakt voor de procedure. Voor het beoordelen of een vordering kans van slagen heeft is het altijd raadzaam om een jurist te raadplegen. 

Mocht u nadere informatie willen over dit onderwerp of een afspraak willen maken dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 020 - 491 78 01 of u kunt een email sturen naar info@ris-rijkschroeff.nl.