ris-rijkschroeff-juristen
contact

Hoe kan je als ondernemer van een rechtsgeldige overeenkomst af komen?

Als ondernemer gaat u regelmatig overeenkomsten aan. Het kan weleens voorkomen dat u er gaandeweg achter komt dat u liever de overeenkomst niet had gesloten. De vraag is dan of en hoe u dan van de overeenkomst af kunt komen. In dit artikel geven wij u daar antwoord op.

Kan je van een getekende overeenkomst af?

In tegenstelling tot wat er vaak wordt gedacht, is het voor ondernemers (bijna) niet mogelijk om zich te beroepen op een bedenktijd. Zeker kleine ondernemers gaan er vaak vanuit dat de 14-dagentermijn ook voor hun geldt. Niets is minder waar. Deze termijn geldt alleen voor consumenten. Er is echter wel een uitzondering. Dit is wanneer een onderneming nauwelijks te onderscheiden valt van een consument.

Als een overeenkomst rechtsgeldig is overeengekomen, dan is er sprake van “afspraak is afspraak”, waardoor de overeenkomst moet worden nagekomen. Dit geldt niet wanneer er opschortende of ontbindende voorwaarden zijn opgenomen in de overeenkomst.

Daarnaast zijn er verschillende omstandigheden die het toch mogelijk maken om van de overeenkomst af te komen. De overeenkomst kan bijvoorbeeld worden opgezegd, bij het aangaan van de overeenkomst kan er sprake zijn van een wilsgebrek en/of de andere partij kan bijvoorbeeld wanprestatie hebben geleverd. Over de laatste omstandigheid leest u hier meer.

Beëindigen door het contract op te zeggen

Overeenkomsten die zijn gesloten met als doel een langere tijd te lopen, de zogenaamde duurovereenkomsten, kunnen een bepaling bevatten waarin een opzeggingsmogelijkheid is opgenomen. Meestal wordt er dan een opzegtermijn afgesproken van een of enkele maanden.

Het kan ook zijn dat er geen opzegmogelijkheid is opgenomen in een overeenkomst. Dat wil niet zeggen dat de overeenkomst nooit opgezegd kan worden. Opzeggen van bijvoorbeeld een koopovereenkomst kan zelden. Het opzeggen van een duurovereenkomst kan vaak wel. Hierbij moet wel vaak een opzegtermijn gehanteerd worden, en kan het zijn dat er een schadevergoeding betaald moet worden.

Beëindiging wegens een wilsgebrek

Als de overeenkomst is gesloten op basis van een wilsgebrek, dan kan de overeenkomst worden vernietigd. Er kan een beroep worden gedaan op bedreiging, bedrog, dwaling of misbruik van omstandigheden. Een beroep doen op een van de wilsgebreken is niet een van de makkelijkste manieren om van een overeenkomst af te komen. Waarbij het bijna altijd aankomt op een proces voor de rechter.

Conclusie

Wanneer een overeenkomst is gesloten, dan moeten de afspraken worden nagekomen. In sommige gevallen is het mogelijk om van de overeenkomst af te komen. Dat kan is sommige gevallen door de overeenkomst op te zeggen. Daarvoor is een opzegbeding in de overeenkomst nodig. Er zijn situaties denkbaar waar de overeenkomst ook opgezegd kan worden zonder opzegbeding. Daarbij moet vaak wel een opzegtermijn in acht worden genomen en vaak ook een schadevergoeding worden betaald. Daarnaast kunt u van de overeenkomst af komen wanneer de wederpartij een wanprestatie levert. Tenslotte kan de overeenkomst worden beëindigd omdat de overeenkomst is gesloten terwijl er sprake was van een wilsgebrek bij het sluiten van de overeenkomst. Om te zorgen dat er geen onwenselijke situaties ontstaan is het verstandig om uw overeenkomsten op te laten stellen door een jurist of de overeenkomst te laten controleren voordat u deze sluit.

Mocht u nadere informatie willen over dit onderwerp of een afspraak willen maken dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 020 – 491 78 01 of u kunt een email sturen naar info@ris-rijkschroeff.nl.