ris-rijkschroeff-juristen
contact

Ben je altijd verplicht om de boete bij een minimale afnameverplichting te betalen?

Regelmatig worden er in overeenkomsten afnameverplichtingen opgenomen. Dit houdt vaak in dat er een minimumaantal producten of diensten moet worden afgenomen bij desbetreffende leverancier. Wordt dit niet gedaan dan staat daar bijna altijd een boete tegenover. In dit artikel wordt er stilgestaan bij de vraag of u dan te allen tijde verplicht bent om de boete te betalen.

Waar de zaak over gaat

In deze zaak zijn de partijen een overeenkomst aangegaan waarbij de afnemer een koffieapparaat in bruikleen heeft genomen. Bij de bruikleen zat technische support en onderhoudsbeurten aan de machine. De afnemer heeft zich verplicht om uitsluitend rechtstreeks bij de leverancier koffie, thee, suiker et cetera te bestellen. Daarbij hebben de partijen een minimale afnameverplichting afgesproken tegen een boete van een bepaald bedrag als de afnemer niet aan de minimale afname zou komen. De afnemer heeft bepaalde facturen niet betaald, ondanks verschillende verzoeken van de leverancier.

Verrekening

De afnemer was van mening dat zij de facturen niet hoefde te betalen omdat de leverancier heeft verzuimd om tweemaal per jaar preventief onderhoud te plegen. Zij was dan ook van mening dat de betaalde onderhoudsfacturen moesten worden gecrediteerd en worden verrekend met de openstaande facturen.

De leverancier is het niet eens met deze stelling, in het contract staat namelijk dat onderhoudsbeurten maximaal twee keer per jaar of na elke 50.000 cycli gebeuren. Het aantal onderhoudsbeurten is afhankelijk van het gebruik van het apparaat. Naast de onderhoudsbeurten ziet het onderhoudscontract ook op het gebruik van de telefonische helpdesk van de leverancier. Dit staat los van het feit of er gebruik van gemaakt is of niet. 

Schuldeisersverzuim

Dat de afnemer niet aan zijn verplichte afname heeft voldaan is volgens hem te wijten aan de leverancier. De leverancier zou op een gegeven moment hebben geweigerd om producten te leveren. De afnemer is van mening dat, omdat de leverancier niet wil leveren waardoor de afnemer het contract niet kan nakomen, er sprake is van schuldeisersverzuim.

De leverancier stelde dat de afnemer wel degelijk producten kon bestellen, echter werden deze alleen geleverd wanneer de afnemer direct de factuur betaalde. Omdat er openstaande facturen waren heeft de leverancier geweigerd dat er achteraf kon worden betaald. De afnemer heeft dit erkend. 

Het oordeel van de rechtbank

De rechter oordeelde dat verrekening niet mogelijk is omdat de bepaling uit het onderhoudscontract niet met zich meebrengt dat de leverancier verplicht is om tweemaal per jaar preventief onderhoud te plegen. De rechter oordeelde dan ook dat het enkele feit dat de leverancier de machine niet steeds tweemaal per jaar preventief heeft onderhouden, geen reden is om de onderhoudsfacturen niet te betalen.

Omdat de afnemer heeft erkend dat hij de producten wel kon bestellen, maar niet achteraf mocht betalen heeft de rechter geoordeeld dat het de leverancier niet te wijten is dat de afnemer niet aan het minimale afnameverplichting is gekomen en dat de afnemer alle facturen moet betalen.

Conclusie

Het kan dus zijn dat de boete niet hoeft te worden betaald wanneer de afnemer kan aantonen dat het hem niet te wijten is dat hij niet aan de afnameverplichting heeft voldaan. In deze zaak was dit echter niet het geval. 

Het is van belang om goed in de overeenkomst op te laten nemen wat exact de verplichtingen zijn van de leverancier. Afhankelijk van de formulering kan de verplichtingen van de leverancier heel anders zijn. Daarnaast is het aan de afnemer om aan te tonen dat het hem niet kan worden toegerekend dat hij niet aan zijn afnameverplichting heeft voldaan.

Om precies te weten wat de rechten en verplichtingen zijn bij het aangaan van een overeenkomst is het altijd raadzaam om de overeenkomst op te laten stellen door een jurist. Daarnaast is het ook raadzaam om de overeenkomst door te laten nemen door een jurist wanneer de andere partij de overeenkomst heeft opgesteld of laten opstellen.

Mocht u nadere informatie willen over dit onderwerp of een afspraak willen maken dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 020 - 491 78 01 of u kunt een email sturen naar info@ris-rijkschroeff.nl.