ris-rijkschroeff-juristen
contact

Beëindigen van een overeenkomst

Overeenkomsten kunnen op verschillende manieren worden beëindigd. Een contract kan worden opgezegd, ontbonden en vernietigd. Vaak wordt er in de algemene voorwaarden beschreven hoe de overeenkomst kan worden beëindigd. Vaak kan de overeenkomst tussentijds worden beëindigd. We spreken dan van opzegging. Opzegging is niet in de wet geregeld.

Daarnaast heb je soms de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden. Daar is wel voor nodig dat de andere partij tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst. Dat wil zeggen dat de andere partij haar afspraken niet nakomt.

Een contract vernietigen kan alleen als er sprake is van een situatie dat de overeenkomst tot stand komt terwijl een van de partijen dat eigenlijk niet had gewild.

Wilt u dat een overeenkomst wordt ontbonden of wil iemand een overeenkomst met u ontbinden en wilt u daar advies over krijgen? Neem dan direct contact met ons op.

Ik wil meer informatie over het beëindigen van een overeenkomst