ris-rijkschroeff-juristen
contact

Privacy nulmeting

Iedere organisatie moet zich bewust zijn van de noodzaak van het zetten van stappen binnen de interne organisatie op het gebied van gegevensbescherming en privacy. Er moeten onder meer taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden aangegeven, gericht op het borgen van het juiste niveau als het gaat om gegevensverwerking en privacy. Voordat u dat kunt doen, moet u wel weten waar de organisatie staat.

Met de privacy nulmeting wordt in kaart gebracht in hoeverre uw organisatie voldoet aan de Europese privacywetgeving. Daarbij wordt gekeken waar de organisatie nu staat en welke stappen er moeten worden genomen om privacy compliant te zijn. Er wordt gekeken naar de organisatorische en naar de technische privacyhuishouding van de organisatie.

Wilt u weten hoe uw organisatie het doet op privacygebied? Of wilt u weten wat u nog moet doen om aan de laatste privacywetging te voldoen? Neem dan direct contact met ons op.

Ik wil meer informatie over de privacy nulmeting