ris-rijkschroeff-juristen
contact

Aansprakelijkheid

Ondernemen is een uitdagende bezigheid, maar niet zonder risico's. Het kan zijn dat u schade hebt geleden en dat u dat wil verhalen op degene die de schade heeft veroorzaakt. Of u bent zelf aansprakelijk gesteld. Het doel van aansprakelijheidsrecht is het herstel van schade of de compensatie voor de geleden schade. 

Wij staan onze cliënten, onder andere, bij als het gaat om:

Wilt u zorgen dat u bij een aansprakelijkheidsgeschil voorzien wordt van goed juridische bijstand? Neem dan direct contact met ons op.

Ik wil meer informatie over (bestuurders)aansprakelijkheid