ris-rijkschroeff-juristen
contact

Arbeidsovereenkomst opstellen of beoordelen

De arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen de werkgever en de werknemer. Er zijn twee soorten arbeidsovereenkomsten: de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en de overeenkomst voor onbepaalde tijd. Een werknemer kan belangrijke rechten ontlenen aan de arbeidsovereenkomst. Te denken valt aan het recht op loon bij ziekte, ontslagbescherming en transactievergoeding.

In veel arbeidsovereenkomsten zijn afspraken vastgelegd over arbeidsvoorwaarden, proeftijd en het concurrentie- en relatiebeding. Maar ook over hoe het zit met het opzeggen of beeindigen van de arbeidsovereenkomst door de werkgever. 

Het is voor de werkgever als de werknemer van belang dat deze, en andere, punten goed in een contract worden opgenomen. Het kan anders zomaar zijn dat de rechten en plichten van zowel de werkgever als de werknemer niet goed zijn opgenomen. Bepalingen die niet goed zijn opgenomen of onduidelijk zijn geformuleerd kunnen aanleiding zijn van een geschil op een later moment.

Heeft u een arbeidsovereenkomst die opgesteld of beoordeel moet worden? Neem dan direct contact met ons op.

Ik wil meer informatie over het opstellen of beoordelen van een arbeidsovereenkomst