ris-rijkschroeff-juristen
contact

Advies over een concurrentiebeding of relatiebeding

Concurrentiebeding

Het concurrentiebeding is een afspraak tussen de werkgever en de werknemer, waarbij de werknemer wordt beperkt in de arbeidsmogelijkheden na het einde van de arbeidsovereenkomst. Het concurrentiebeding bepaalt dat de werknemer geen concurrent mag worden van de huidige werkgever. Als er een concurrentie beding is overeengekomen, dan houdt dat in dat de werknemer niet als zelfstandige mag concurreren, maar ook dat hij niet aan de slag mag bij een concurrent.

Er zijn wel een aantal wettelijke regels waar de werkgevers zich aan moet houden bij het aangaan van het concurrentiebeding. Doet hij dat niet, dan is het concurrentiebeding niet geldig. Wilt u als werkgever zeker weten dat het concurrentiebeding geldig is of wilt u als werknemer laten controleren of het concurrentiebeding ongeldig is? Of heeft u andere vragen over het concurrentiebeding? Neem dan direct contact met ons op.

Relatiebeding

Een relatiebeding is vergelijkbaar met het concurrentiebeding. Bij een relatiebeding ligt de focus van het verbod op het onderhouden van zakelijke contacten met relaties van een vorige werkgever. 

Ook aan het relatiebeding zijn wettelijke eisen gesteld. Ook hier geldt dat als er niet aan de wettelijke eisen is voldaan, dan is het relatiebeding niet geldig. Bij een relatiebeding kan een onderwerp van discussie zijn wie nu precies wel en geen relaties zijn. Tevens kan het gebruik van social media door de ex-werknemer centraal staan in een onenigheid tussen de werkgever en de werknemer.

Wilt u zeker weten dat het relatiebeding geldig is of wilt u weten of de werknemer het relatiebeding heeft geschonden? Neem dan direct contact met ons op.

Ik wil advies over een concurrentiebeding of relatiebeding