ris-rijkschroeff-juristen
contact

Mogen persoonsgegevens uit openbare bronnen voor marketingdoeleinden worden gebruikt?

Voor bedrijven is het ondenkbaar om niet aan een vorm van marketing te doen. Een van deze vormen is direct marketing. Om aan direct marketing te kunnen doen, moeten er gegevens van potentiele klanten bekend zijn. Maar hoe kom je hier aan? Mag je bijvoorbeeld gegevens uit openbare bronnen gebruiken? Op deze vraag zal er in dit artikel worden ingegaan.

De zaak

Begin 2017 heeft de rechtbank een vonnis gewezen in een zaak die iemand heeft aangespannen tegen een advocatenkantoor. In deze zaak ging het erom dat de Wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Wsnp) van toepassing is verklaard op iemand. Dit brengt met zich mee dat de persoonsgegevens van diegene in de Staatscourant zijn gepubliceerd. De Staatscourant is een openbare bron en wordt ingezet ter bescherming van degene die de schuldsanering in gaat. Het advocatenkantoor heeft de Staatcourant, als openbare bron, gebruikt om persoonsgegevens te verkrijgen om te gebruiken voor het direct aanbieden van juridisch advies.

Wat de wet zegt

Op grond van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens kan iedereen in verzet gaan tegen een verwerking van persoonsgegevens als daar geen toestemming voor is gegeven en de verwerking ook niet noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast kan er ook in verzet worden gegaan wanneer er geen noodzaak is voor het nakomen van een wettelijke verplichting of een vitaal belang van de betrokkene.

Wanneer de betrokkene in verzet is gegaan, moet de verantwoordelijke een beslissing nemen op dat verzet. Wanneer de betrokkene het niet eens is met de beslissing van de verantwoordelijke kan hij naar de rechter gaan.

Hoe de rechtbank heeft geoordeeld

De rechter oordeelde dat er geen verzet nodig is voordat de gang naar de rechter wordt gemaakt. Het verzoekschrift moet worden gezien als verzet. De rechtbank kwam tot dit oordeel nadat er in de voorfase diverse dingen verkeerd zijn gegaan in de correspondentie tussen het advocatenkantoor en de kredietbank die de belangen van mevrouw heeft behartigd.

Het advocatenkantoor stelde zich op het standpunt dat mevrouw de brief “had kunnen verwachten” na de publicatie in de Staatscourant. Deze stelling wordt door de rechter uitdrukkelijk verworpen. De rechtbank oordeelde vervolgens dat het advocatenkantoor geen gerechtvaardigd belang had bij het verwerken van de persoonsgegevens. De verwerking was immers niet noodzakelijk voor de reguliere bedrijfsvoering. Hierbij werd nadrukkelijk gewezen op dat direct marketing niet noodzakelijk is om een advocatenkantoor draaiende te houden. Hiervoor zal normale reclame volstaan.

Het advocatenkantoor heeft een schadevergoeding opgelegd gekregen van €100,-.

Conclusie

Voor bedrijven die aan direct marketing doen op basis van adressenbestanden waarvan de betrokkenen geen toestemming hebben gegevens voor het gebruik van hun persoonsgegevens, kan het dus grote gevolgen hebben wanneer deze gegevens wel worden gebruikt. Zeker wanneer de marketing gericht is op gevoelige context, dan zal men sneller geneigd zijn om stappen te ondernemen. 

Mocht u nadere informatie willen over dit onderwerp of een afspraak willen maken dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 020 - 491 78 01 of u kunt een email sturen naar info@ris-rijkschroeff.nl.