ris-rijkschroeff-juristen
contact

Mag je stilzwijgende toestemming gebruiken voor het verwerken van persoonsgegevens?

Voor bedrijven zijn goede samenwerkingen zeer belangrijk. Meestal is het voor de samenwerking van belang dat er gegevens worden gedeeld. In sommige gevallen gaat het dan om persoonsgegevens. Voor het verwerken van persoonsgegevens is bijna altijd toestemming nodig. Mag deze toestemming stilzwijgend worden verkregen? Of moet er expliciet toestemming worden gegeven? In dit artikel wordt een antwoord gegeven op deze vragen.

Het delen van persoonsgegevens

Het delen van persoonsgegevens kan voor alle partijen, ook voor degene van wie persoonsgegevens gedeeld worden, belangrijke voordelen hebben. Wanneer dat zo is, dan lijkt het voor de betrokkenen vaak niet nadelig - de betrokkenen zijn degenen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt. Ondanks dat het niet nadelig lijkt, wil dat niet zeggen dat het niet nadelig is of dat er iemand op zit te wachten dat zijn persoonsgegevens zomaar worden gedeeld.

De toestemming

Om persoonsgegevens te mogen verwerken moet de betrokkene door een actieve handeling op een vrije manier toestemming geven. Dat houdt in dat hij zelf de keuze moet kunnen maken wanneer zijn persoonsgegevens wel en wanneer deze niet mogen worden verwerkt. Ook houdt dit in dat er niet van mag worden uitgegaan dat wanneer iemand geen bezwaar maakt, hij er dan mee akkoord is dat zijn persoonsgegevens worden verwerkt. Het moet immers gaan om een actieve handeling en niet reageren is geen actieve handeling. 

Om de keuze goed te kunnen maken of er wel of geen toestemming wordt gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens, moet de betrokkene informatie worden gegeven over wie de gegevens krijgt en wat er met de gegevens wordt gedaan. De informatie betreffende wat er met de persoonsgegevens wordt gedaan en wat de rechten van de betrokkenen daarbij zijn, wordt bijna altijd in de privacyverklaring aangeboden. Hierbij moet wel worden gelet op het feit dat met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in 2018 de privacyverklaring meer informatie moet bevatten en op een andere wijze moet worden opgesteld. Dit ten opzichte van de eisen onder de Wet bescherming persoonsgegevens.

Andere mogelijkheden

Zijn er dan geen manieren om de persoonsgegevens te delen in het kader van een samenwerkingsverband, zonder daar toestemming voor nodig te hebben? Ja, die zijn er wel. 

Het kan bijvoorbeeld zijn dat een onderdeel van de overeenkomst met zich meebrengt dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven. Meestal is het zo dat zonder het doorgeven van de persoonsgegevens, de overeenkomst niet nagekomen kan worden. De gegevens die mogen worden verwerkt zijn uitsluitend de noodzakelijke gegevens om de overeenkomst na te kunnen komen.

Conclusie

Het antwoord op de vraag of je stilzwijgende toestemming mag gebruiken voor het verwerken van persoonsgegevens is: nee. Hoe je het wendt of keert, ergens moet er expliciete toestemming worden gegeven. Of dat nu is bij het invullen van de gegevens op een website of dat het in de overeenkomst wordt opgenomen, door het aanvinken van de checkbox of het aangaan van de overeenkomst wordt er toestemming gegeven om de persoonsgegevens te verwerken.

Voordat betrokkenen toestemming geven voor het verwerken van hun persoonsgegevens, moet zij worden geïnformeerd over de verwerking van de gegevens. Dit wordt meestal gedaan door een privacyverklaring. Omdat de regels omtrent de privacyverklaring medio 2018 verandert, is het raadzaam om de privacyverklaring te laten beoordelen of op te stellen door een gespecialiseerde jurist.

Mocht u nadere informatie willen over dit onderwerp of een afspraak willen maken dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 020 - 491 78 01 of u kunt een email sturen naar info@ris-rijkschroeff.nl.