ris-rijkschroeff-juristen
contact

Webwinkels opgelet: Geoblocking Verordening is van toepassing

Op 28 februari 2018 is in Europa de Geoblocking Verordening aangenomen en deze is op 3 december 2018 van toepassing geworden. De verordening verbiedt discriminatie van klanten op websites op grond van hun nationaliteit, verblijfplaats en plaats van vestiging door ongerechtvaardigd geoblocking. In dit artikel wordt ingegaan op wat geoblocking is, welke regels deze wet voor webwinkels bepaalt en de handhaving van de verordening.

Wat geoblocking is

Geoblocking wordt gebruikt om de toegang tot content van een website te beperken op basis van de geografische locatie van de gebruiker. Deze beperkingen vinden vaak plaats op basis van IP-adressen met een bepaalde landherkenning. Het resultaat van deze controle wordt gebruikt om te bepalen of het systeem toegang tot de website of bepaalde content zal goedkeuren of niet. Ook wordt er regelmatig verzendadressen beperkt, bepaalde betalingsmiddelen niet geaccepteerd of zijn bepaalde factuuradressen niet mogelijk. 

Een voorbeeld hiervan zijn de websites van de meeste Amerikaanse televisienetwerken. Als u naar de website van een netwerk gaat, dan kunt u de meeste content zien en lezen. Totdat u een video aanklikt. Dan krijgt u meestal de melding: “Sorry, this video is not available from your location”.

Niet alleen in de Verenigde Staten doen ze hieraan. De Europese Commissie heeft marktonderzoek laten doen waaruit blijkt dat meer dan 60% van de webwinkels aan geoblocking doet.

Wat niet meer mag

Bedrijven die in de EU actief zijn mogen, als dit te maken heeft met de nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging, niet langer:

  • Klanten de toegang tot websites, apps en andere online interfaces blokkeren
  • Klanten automatisch re-routen naar een andere versie van de website of andere online interfaces
  • Andere (algemene) voorwaarden hanteren, tenzij dit niet discriminerend is. Bijvoorbeeld door het verschil in transportkosten.

Er zijn twee uitzonderingen op het verbod op re-routen naar een andere versie van de website:

  • De klant heeft uitdrukkelijke toestemming gegeven voor de doorverwijzing
  • Er is een wettelijke verplichting voor de re-routing

Toegang tot goederen en diensten

Er geldt ook een verbod op discriminatie bij toegang tot goederen en diensten op grond van nationaliteit, verblijfplaats en plaats van vestiging. Het verbod geldt in de volgende gevallen:

  • Als er diensten zijn verricht langs elektronische weg
  • Andere elektronisch geleverde diensten, die aangeboden worden op de lokale vestiging van het bedrijf
  • Als verrichte diensten van een bedrijf worden afgenomen op een fysieke locatie op het grondgebied waar hij actief is. 

Het is dus zo dat een klant uit een ander land niet belemmerd mag worden in het doen van een online aankoop, als het bedrijf in dat land levering aanbiedt. Als het bedrijf in dat land geen levering aanbiedt, dan nog moet het bedrijf het product of de dienst verkopen aan die klant. Het bedrijf hoeft echter niet het product bij de klant af te leveren. Hij moet er dan voor zorgen dat er afhaalmogelijkheden zijn of dat de bezorgen bij een ander dan de klant wordt gedaan. Bijvoorbeeld een bekende van de klant.

Handhaving

De Autoriteit Consument & Markt en de Autoriteit Financiële Markten zijn de toezichthoudende instanties. Daarnaast is het Europees Consumenten Centrum aangewezen voor het verlenen van praktische bijstand aan consumenten in geval van een geschil tussen een consument en een handelaar.

Wat betreft de maatregelen zal er niet afgeweken worden van de bestaande maatregelen voor consumentenbescherming.  Dat houdt in dat er boetes opgelegd kunnen worden van maximaal € 900.000,00 of, als dat hoger is, 1% van de totale omzet. 

Conclusie

Hoewel de theorie vrij eenvoudig lijkt, kan de praktijk erg lastig worden. Het grootste probleem zal hem liggen in het verbod om verschillende algemene voorwaarden te hanteren. Het is nu eenmaal zo dat in Europa veel verschillende nationale wetgevingen zijn en daardoor dus ook verschillende regels over bijvoorbeeld garantietermijnen en aansprakelijkheidsbeperkingen. Hierdoor krijgt u dat u er in veel gevallen niet aan ontkomt of te discrimineren of om verschillende voorwaarden te hanteren waardoor u niet meer discrimineert. En dat mag in principe beide niet. De toekomst zal uitwijzen hoe dit precies aangepakt moet worden.

Dat er op dit moment nog geen wet is die de handhaving van de verordening regelt, wil niet zeggen dat er geen werk aan de winkel is. Webwinkels zullen de winkel op verschillende punten moeten controleren en aanpassen waar nodig.

Mocht u nadere informatie willen over dit onderwerp of een afspraak willen maken dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 020 - 491 78 01 of u kunt een email sturen naar info@ris-rijkschroeff.nl.