ris-rijkschroeff-juristen
contact

Wat zijn de risico's van het inhuren van zzp’ers?

Als ondernemer hoop en verwacht je dat de onderneming steeds meer groeit. Op een gegeven moment komt er een punt dat de onderneming dermate groot is dat de werkdruk te groot wordt en dat je als ondernemer meer handen nodig hebt of dat je bepaalde expertise in huis wil halen. Dat is een geweldig moment! Maar hoe nu verder? Je kunt personeel aannemen, maar daar zitten risico’s aan verbonden. Dan toch eerst een zzp’er? Ook daar zijn risico’s aan verbonden. In dit blog wordt daarop ingegaan.

Inhuren van zzp’ers

Het inhuren van een zzp’er lijkt op het eerste oog heel makkelijk. Je hebt werk, de zzp’er gaat aan de slag en je hoeft vervolgens alleen de factuur te betalen. Het fijne hieraan is dat er geen loonadministratie hoeft worden bijgehouden, geen loonbelasting hoeft worden afgedragen en je loopt geen risico als er minder of geen werk is. 

Toch zijn er risico’s verbonden aan het inhuren van zzp’ers. De risico’s zijn er voornamelijk als niet alles goed is geregeld. Dat kan soms bewust worden gedaan, maar ook onbewust. Het grootste risico is dat door omstandigheden de overeenkomst toch wordt gezien als arbeidsovereenkomst.

De overeenkomst

Over het algemeen gaat het allemaal prima, totdat de overeenkomst eindigt of als er een conflict ontstaat. Het gebeurt regelmatig dat als de zzp’er slechts een opdrachtgever heeft en die zich eigenlijk gedraagt als zijn werkgever, dat de zzp’er van mening is dat hij nooit zelfstandig is geweest, maar werknemer.

Als de zzp’er in het gelijk wordt gesteld, dan heeft hij recht op eventueel achterstallig loon omdat hij te laag salaris heeft gekregen, vakantiedagen- en geld, loon bij ziekte en ontslagbescherming. Dat laatste maakt dat het soms niet mogelijk is om op dat moment, of soms zelfs überhaupt, afscheid te nemen van de werknemer.

Ondanks wat er is afgesproken in de overeenkomst, moet er altijd worden gekeken naar hoe partijen invulling hebben gegeven aan de overeenkomst. Met andere worden: hoe is de dagelijkse situatie? Om te bepalen of er sprake is van een arbeidsovereenkomst moet er worden gekeken naar de volgende voorwaarden:

  • Er moet een verplichting zijn tot het verrichten van arbeid.
  • Dat moet gedurende een zekere tijd.
  • Er moet een verplichting zijn om loon te betalen.
  • Er moet een dienstverband zijn met een gezagsverhouding.

Over het algemeen worden de eerste drie punten goed geregeld en worden de afspraken goed nagekomen. In de meeste gevallen gaat het verkeerd bij het laatste punt; of er wel of geen gezagsverhouding is.

Het is niet altijd duidelijk wanneer er wel of geen sprake is van een gezagsverhouding. De opdrachtgever mag best instructies geven, zolang de zzp’er verder maar naar eigen inzichten zijn werk kan doen. Waar de lijn stopt wat instructies zijn en waar de lijn begint dat het een gezagsverhouding is, is niet altijd even duidelijk en zal afhangen van de omstandigheden van het geval.

Conclusie

Het inzetten van zzp’ers kan zeer nuttig zijn. Zeker als de onderneming op een punt staat dat het te druk wordt voor alleen de ondernemer en er nog geen concreet uitzicht is om personeel in dienst te nemen.

Waar wel op gelet moet worden is dat de zzp’er ook daadwerkelijk als zelfstandige aan het werk is en dat er niet, om welke reden dan ook, sprake is van een arbeidsovereenkomst. Met alle gevolgen van dien. De werknemer kan recht hebben op achterstallig loon, vakantiedagen en -uren en wellicht heeft hij recht op een vaste aanstelling. 

Omdat het inschatten van de situatie vaak lastig is, is het aan te raden om advies in te winnen van een jurist. Daarnaast is het van belang om de overeenkomst door een goed jurist te laten opstellen.

Mocht je nadere informatie willen over dit onderwerp of een afspraak willen maken dan kun je contact opnemen via het telefoonnummer 020 - 491 78 01 of je kunt een email sturen naar info@ris-rijkschroeff.nl.