ris-rijkschroeff-juristen
contact

Wat is een rechtspersoon?

Wanneer er een onderneming wordt gestart moet er een keuze gemaakt worden welke rechtsvorm de onderneming gaat krijgen. De keuze wordt gemaakt op basis van fiscale, maar ook juridische gronden. In dit artikel wordt er ingegaan op wat een rechtspersoon is, welke rechtspersonen er zijn en welk rechtspersoon het meest geschikt zijn bij het starten van een onderneming.

Wat een rechtspersoon is

Een rechtspersoon is een juridische constructie en staat wat het vermogensrecht betreft, gelijk met een natuurlijk persoon. Tenzij de wet anders bepaalt. Een natuurlijk persoon is een mens. De rechtspersoon kan dus optreden als een volwaardig en handelingsbekwaam persoon. Hierdoor heeft de rechtspersoon ook bepaalde rechten en plichten gekregen. 

Een rechtspersoon kan, net zoals een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld bezittingen hebben, maar ook schulden. Hij overeenkomsten aangaan en aangeklaagd worden. Daartegenover kan de rechtspersoon bijvoorbeeld geen gevangenis krijgen of de schuldsanering in gaan.

De vertegenwoordiging van een rechtspersoon

Omdat een rechtspersoon een juridische constructie is, kan hij niet zelf handelingen verrichten. Dat zal altijd door een natuurlijk persoon worden gedaan, de vertegenwoordiger. Over het algemeen zal een rechtspersoon worden vertegenwoordigd door het bestuur of andere organen binnen de organisatie die de bevoegdheid hebben gekregen om de organisatie te vertegenwoordigen.

Welke rechtspersonen er bestaan

Rechtspersonen worden onderscheiden in twee categorieën. De publiekrechtelijke rechtspersonen en de privaatrechtelijke rechtspersonen.

De eerste categorie rechtspersnoen zijn de altijd overheidslichamen. Bijvoorbeeld de provincies en de waterschappen. De tweede categorie rechtspersonen bevatten onder andere de bv, nv, stichting, vereniging, coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij. In tegenstelling tot wat er vaak wordt gedacht zijn onder andere de eenmanszaak, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap geen rechtspersonen.

Rechtsvorm kiezen

De juiste rechtsvorm kiezen is niet makkelijk. Niet iedere rechtspersoon is geschikt voor alle ondernemingen. Het is onder meer afhankelijk van de doelstellingen en ambities van de ondernemer en het risico dat hij wil lopen. Daarbij komt ook nog dat het afhankelijk is van de fiscale voor- of nadelen van de rechtsvormen of de gewenste rechtsvorm wel past bij de onderneming.

Stichtingen en verenigingen zijn in de regel niet geschikt voor ondernemen. Een uitzondering hierop is wanneer er geen winst uit de onderneming gehaald zal worden. 

Conclusie

Ondanks dat de rechtspersoon een creatie is van de Nederlandse wetgever, is het wel een bedenksel waar veel ondernemers veel voordeel uit halen. Of er moet worden gekozen voor een rechtspersoon en dan welke rechtspersoon is niet makkelijk en afhankelijk van juridische en fiscale overwegingen.

Mocht u nadere informatie willen over dit onderwerp of een afspraak willen maken dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 020 - 491 78 01 of u kunt een email sturen naar info@ris-rijkschroeff.nl.