ris-rijkschroeff-juristen
contact

Kan een ondernemer privé aansprakelijk worden gehouden voor de schulden van de bv?

Regelmatig richten ondernemers een besloten vennootschap (bv) op met het idee dat zij dan niet in privé aangesproken kunnen worden op eventuele schulden van de onderneming. Met een eenmanszaak of een vennootschap onder firma (vof) ben je tenslotte altijd in privé aansprakelijk voor de schulden die je maakt als ondernemer. In dit artikel wordt besproken of een ondernemer met een bv echt niet in privé aansprakelijk kan worden gesteld voor de schulden van de bv.

Privé aansprakelijk voor zakelijke schulden

Bij een bv wordt het zakelijk vermogen gescheiden van het privévermogen. Daarom zijn ondernemers met een bv in principe niet in privé aansprakelijk voor de schulden van de bv. Toch zijn er een mogelijkheden dat de ondernemer wel aansprakelijk gesteld wordt voor de schade. Vaak is het zo dat de ondernemer ook de bestuurder van de bv is. Bestuurders kunnen in sommige situaties wel in privé aansprakelijk zijn voor diezelfde schulden. 

Door wie kan een bestuurder in privé aansprakelijk worden gehouden?

Het klinkt een beetje gek, maar de bv kan de ondernemer, als hij bestuurder is, in zijn privé aansprakelijk stellen voor de zakelijke schulden. Dit komt echter niet regelmatig voor, behalve als er een of meerdere andere bestuurders zijn die van mening zijn dat ze voldoende mogelijkheden hebben om desbetreffende bestuurder aansprakelijk te stellen. 

Ook is het mogelijk dat een derde de ondernemer in privé aansprakelijk stelt voor door de bv gemaakte schulden. Wel is het zo dat een derde dat pas zal doen zodra de relatie niet meer goed is. Het in privé aansprakelijk stellen van een ondernemer zet tenslotte de relatie op scherp en dat is niet iets wat je wil als je de relatie op normale voet wil voortzetten. 

Een andere situatie is als de bv in faillissement verkeert en er een curator is aangesteld om het faillissement af te wikkelen. Als de mogelijkheid er ligt om de ondernemer aansprakelijk te stellen voor de schulden, dan zal hij dat zeker niet laten.

Redenen om privé aansprakelijk gesteld te worden voor zakelijke schulden

Ondanks dat de voorwaarden erg streng zijn, zijn er een aantal situaties waarin de ondernemer in privé aansprakelijk gesteld kan worden. Hieronder volgen er een aantal.

Onbehoorlijk bestuur

Onbehoorlijk bestuur, ook wel wanbeleid, is een van de meest voorkomende situaties waarin een bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor schulden van de onderneming. Wanneer er sprake is van onbehoorlijk bestuur hangt af van de omstandigheden.

Kennelijk onbehoorlijk bestuur

Voor kennelijk onbehoorlijk bestuur is vereist dat geen redelijk denkend bestuurder onder dezelfde omstandigheden zo zou hebben gehandeld. Overigens kan kennelijk onbehoorlijk bestuur alleen worden ingeroepen bij een faillissement door de curator. Wanneer het kennelijk onbehoorlijk bestuur vaststaat, dan moet er nog worden onderzocht of het aannemelijk is dat het kennelijk onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest.

Contractuele afspraken

Wanneer je als ondernemer een lening of krediet wil afsluiten voor de bv, dan zal de geldverstrekker nagenoeg altijd willen dat de ondernemer het contract meetekent. Het meetekenen van de overeenkomst zorgt ervoor dat de ondernemer tekent voor persoonlijke aansprakelijkheid. Dit houdt op zijn beurt in dat als de bv niet voldoet aan de betalingsverplichtingen, de bank bij de ondernemer za laankloppen.

Voorkomen van aansprakelijkheid voor zakelijke schulden

Persoonlijke aansprakelijkheid als ondernemer kan dus niet in zijn geheel worden uitgesloten. Ondernemen is immer risico’s nemen. Zoals uit de voorgaande situaties blijkt zijn er handelingen die je niet moet doen om niet aansprakelijk te zijn. Het is goed om regelmatig met een jurist te overleggen om te kijken of handelingen een risico kunnen zijn of niet. Soms is het mogelijk om in een contract persoonlijke aansprakelijkheid uit te sluiten. Dat zal dan per geval bekeken moeten worden of dat ook echt mogelijk is. Voor de aansprakelijkheden die niet uitgesloten kunnen worden zijn er mogelijkheden om de risico’s toch af te dekken. Daarbij moet gedacht worden aan de diverse verzekeringen. 

Conclusie

De privéaansprakelijkheid van ondernemers voor zakelijke schulden kan niet helemaal worden uitgesloten door een bv op te richten in plaats van een eenmanszaak of vof. Er zijn verschillende situaties waarin de ondernemer als bestuurder toch aansprakelijk gesteld kan worden in zijn privévermogen. Dat kan worden gedaan door de bv, curator en derden. Dan moet er wel sprake zijn bepaalde situaties zoals onbehoorlijk bestuur, kennelijk onbehoorlijk bestuur of contractuele afspraken. Het is altijd beter om te voorkomen dat er schulden ontstaan, zeker als de ondernemer daar persoonlijk voor aansprakelijk is. Bij twijfel is het altijd raadzaam om de situatie te bespreken met een jurist.

Mocht u nadere informatie willen over dit onderwerp of een afspraak willen maken dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 020 - 491 78 01 of u kunt een email sturen naar info@ris-rijkschroeff.nl.