ris-rijkschroeff-juristen
contact

Welke salarisrechten heb je als oproepkracht met een nulurencontract?

De meeste mensen hebben weleens als oproepkracht gewerkt. Vaak is dat als bijbaan naast het studeren in bijvoorbeeld de bediening of achter de bar, als vakkenvuller of in een callcenter. Maar ook werk in de thuiszorg, als uitzendkracht en in het personenvervoer kan er sprake zijn van werk als oproepkracht.

In dit artikel zal worden ingegaan op de verschillende contracten die een oproepkracht kan krijgen, welke uren de werkgever moet uitbetalen en zal er een voorbeeld gegeven worden.

Welke contracten kan een oproepkracht krijgen?

Een oproepkracht kan een oproepcontract met voorovereenkomst krijgen, een arbeidsovereenkomst op basis van een minimum- en maximumaantal uren, de zogeheten min-maxcontract of een nulurencontract. Maar wat zijn de verschillen?

Oproepcontract met voorovereenkomst

De werkgever is niet verplicht de werknemer op te roepen wanneer hij werk heeft. De werknemer is tegelijk ook niet verplicht om het werk aan te nemen wanneer hij wordt opgeroepen. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd komt pas tot stand zodra de werknemer na een oproep daadwerkelijk aan het werk gaat en duurt totdat de werkzaamheden eindigen. Het oproepcontract met voorovereenkomst is de meest ‘losse vorm’ van oproepovereenkomsten en wordt daarom het minst vaak gebruikt.

Min-maxcontract

Een werknemer heeft bij een min-maxcontract een bepaalde- of onbepaalde tijdcontract waarin is afgesproken dat hij een minimumaantal uren per week, maand of jaar zal werken. Daarbij wordt ook afgesproken hoeveel uur de werknemer maximaal beschikbaar is om opgeroepen te worden.

Nulurencontract

De arbeidsduur per week is bij een nulurencontract niet vooraf vastgelegd. De werkgever kan de werknemer oproepen wanneer er werk is. De werknemer moet dan gehoor geven aan de oproep. Vaak zal de werknemer volgens een rooster arbeid verrichten. De werkgever betaalt alleen de uren die de werknemer daadwerkelijk heeft gewerkt.

Welke uren moet de werkgever uitbetalen?

Een werkgever spreekt met de werknemer af dat de werknemer pas komt werken op het moment dat hij wordt opgeroepen. De werknemer kan worden opgeroepen voor een paar uur, maar ook voor hele dagen. De werknemer werkt dus geen vast aantal uur per maand en heeft daarom ook geen vast inkomen per maand.

Bij een oproepcontract is de stelregel dat de werknemer alleen loon betaalt krijgt over de uren die hij heeft gewerkt. Uitzondering hierop is wanneer een werknemer een min-maxcontract heeft en minder dan het minimumaantal uren heeft gewerkt. In dat geval krijgt de werknemer in ieder geval uitbetaald voor het afgesproken minimumaantal uren.

Een andere uitzondering is wanneer er een arbeidsomvang van minder dan 15 uur per week is afgesproken waarbij de tijdstippen waarop het werk moet worden verricht niet zijn vastgelegd of wanner de omvang van het werk niet eenduidig zijn vastgesteld. Is dit het geval en heeft de werknemer minder dan drie uur per oproep gewerkt, dan moet de werkgever de werknemer evengoed voor drie uur uitbetalen.

Voorbeeld

Het voorbeeld komt uit een uitspraak die de Hoge Raad heeft gedaan in 2013.

De werknemer is in dienst van een taxibedrijf waar ze kinderen naar en van school brengt. Ze heeft een nulurencontract waarbij op een gegeven moment is afgesproken dat de werknemer 12 uur per week zal gaan werken. De routes worden ieder jaar verdeeld en zal in dat jaar voor de werknemer één uur per rit zijn, de tijdstippen van de ritten zijn niet vastgelegd. De werknemer heeft per maand ook een weekenddienst en een avonddienst. Daarnaast werd de werknemer op wisselende tijden opgeroepen voor andere ritten. Deze ritten sloten soms aan op het begin of het einde van de schoolritten.

De werknemer heeft alle ritten bijgehouden in rittenstaten. Ritten waar minder dan 15 minuten onderbreking tussen zat heeft ze als een aangesloten periode genoteerd. Als ze meer dan 12 uur per week heeft gewerkt, dan betaalde de werknemer de meeruren uit. Was het aantal uren minder dan 12 uur per week, dan werden die uren aangevuld met verlofuren.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat omdat de tijdstippen van de routes niet zijn vastgelegd, ondanks dat de schooltijden bekend zijn, de ritten die korter dan drie uur hebben geduurd uitbetaald hadden moeten worden als zijnde ritten van drie uur. De wet is bedoeld als bevordering dat de werkgever de arbeid zo inricht dat diensten korter dan drie uur waarbij onduidelijkheid bestaat over de tijdstippen waarop arbeid moet worden verricht, zo min mogelijk voorkomen.

Mocht u nadere informatie willen over dit onderwerp of een afspraak willen maken dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 020 – 491 78 01 of u kunt een email sturen naar info@ris-rijkschroeff.nl.