ris-rijkschroeff-juristen
contact

Wat is een slapend dienstverband en wat zijn de gevolgen daarvan?

Het komt geregeld voor dat een werknemer ziek wordt. In sommige gevallen is de werknemer gedurende 2 jaar langdurig ziek en in die twee jaar is loondoorbetaling verplicht. Na die twee jaar heeft de zieke werknemer recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. Een alternatief voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst is een slapend dienstverband. Maar wat is dat, een slapend dienstverband? Daar wordt in dit artikel antwoord op gegeven.

Wat een slapend dienstverband is

Omdat er bij kleine ondernemers veel onvrede is over deze wetgeving, is er gezocht naar een alternatief. Omdat een werkgever niet verplicht is om het dienstverband na twee jaar ziekte te beëindigen, kan hij deze in stand houden waardoor hij geen transitievergoeding hoeft te betalen, zelfs als de loonbetalingsverplichting is gestopt.

De gevolgen van een slapend dienstverband

Zodra het dienstverband slapend wordt gehouden na twee jaar ziekte, is de werknemer zonder loon en zonder transitievergoeding in dienst. De loonbetalingsverplichting is er na twee jaar niet meer voor de werkgever en omdat de arbeidsovereenkomst niet is beëindigd, hoeft de werkgever ook geen transitievergoeding te betalen.

Voor de werknemer betekent om verder te gaan dat hij zelf ontslag moet nemen. De werknemer kan, omdat de arbeidsovereenkomst niet is beëindigd door de werkgever, dan geen aanspraak maken op een uitkering. De werknemer is tenslotte verwijtbaar werkloos op het moment dat hij zelf ontslag neemt.

Naast deze gevolgen voor de werknemer kleven er ook gevolgen aan voor de werkgever. Een slapend dienstverband ontslaat de werkgever namelijk niet van haar verplichtingen. In sommige gevallen kan het goedkoper zijn om de transitievergoeding te betalen, in plaats van het dienstverband slapend voort te zetten. Daarnaast bestaan er risico’s met betrekking tot werkhervatting zodra de werknemer is hersteld en zijn er risico’s met betrekking tot de rechten van werknemer bij het verrichten van passend arbeid.

Oplossing voor slapend dienstverband

Omdat er veel kritiek is ontstaan over het recht op transitievergoeding na twee jaar ziekte, is er een wetswijziging aangekondigd. Vanaf 1 april 2020 houden zieke werknemers die langdurig ziek zijn het recht op transitievergoeding, maar worden werkgevers gecompenseerd vanuit de overheid. Hier staat wel tegenover dat bepaalde premies voor iedereen worden verhoogd.

Werkgevers kunnen vanaf begin 2018 het contract van de zieke werknemers beëindigen met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 en daarbij de transitievergoeding gecompenseerd krijgen. Omdat de overheid pas in 2020 gaat compenseren, za de transitievergoeding wel 'voorgeschoten' moeten worden.

Conclusie

Slapend dienstverband wordt door een werkgever vaak aangewend als oplossing om (voorlopig) geen transitievergoeding te hoeven betalen. De gevolgen daarvan zijn dat de werknemer na twee jaar ziekte zonder inkomen komt te staan. Hij krijgt namelijk geen transitievergoeding en de arbeidsovereenkomst wordt niet beëindigd door de werkgever waardoor er ook geen aanspraak kan worden gemaakt op een uitkering. Voor de werkgever hoeft het ook niet altijd voordelig uit te pakken, hij wordt namelijk niet ontdaan van zijn verplichtingen naar de werknemer toe. Per 1 januari 2018 speelt dit issue niet meer aangezien de werkgever dan gecompenseerd kan worden voor het uitkeren van de transitievergoeding. De compensatie zal pas vanaf 2020 worden uitgevoerd. Tot die tijd moet de transitievergoeding 'voorgeschoten' worden.

Mocht u nadere informatie willen over dit onderwerp of een afspraak willen maken dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 020 – 491 78 01 of u kunt een email sturen naar info@ris-rijkschroeff.nl.