ris-rijkschroeff-juristen
contact

Mag een werkgever een loonstop instellen wegens het niet meewerken aan de re-integratie?

In deze zaak krijgt een werknemer een burn-out en raakt arbeidsongeschikt. Omdat het re-integratieproces erg moeizaam verloopt besluit de werkgever op een gegeven moment om de loondoorbetaling te stoppen. De werknemer gaat daar niet mee akkoord en stapt naar de rechter. Mag de werkgever een loonstop instellen? Lees in dit artikel hoe de rechter heeft geoordeeld.

In strijd over re-integratie

De werknemer is 6,5 jaar in dienst wanneer hij arbeidsongeschikt raakt door een burn-out. Omdat de werknemer geen vertrouwens meer heeft in de bedrijfsarts wil zij dat Stichting Burn Out wordt ingeschakeld. De bedrijfsarts raad dit om verschillende redenen af. De werkgever gaat hierin mee, maar stelt wel drie alternatieven voor. De werknemer wijst alle drie de alternatieven af, maar accepteert wel de inschakeling van een psycholoog. Het UWV legt vervolgens de verplichting aan de werknemer op om mee te werken aan mediation.

Belemmering re-integratie

De leidinggevende van de werknemer was de eerst aangewezene om deel te nemen aan de mediation. De werknemer wilde echter niet met haar communiceren. Om deze reden heeft het hoofd personeelszaken de deelname overgenomen en zal de re-integratie begeleiden. Om de mogelijkheden te onderzoeken wordt er een arbeidsdeskundige ingeschakeld. Het rapport van de arbeidsdeskundige wordt ingetrokken nadat de werknemer het niet eens is met de inhoud van dat rapport. Daarnaast weigert de werknemer het plan van aanpak en de eerstejaarsevaluatie te ondertekenen wanneer haar voorstellen niet worden overgenomen. Als laatst eist de werknemer dat er een andere casemanager wordt aangewezen met wie zij samen de papieren zal invullen en staakt tenslotte de mediation.

Omdat de werknemer het plan van aanpak en de eerstejaarsevaluatie weigert te ondertekenen, stopt met de mediation en weigert mee te werken aan de re-integratie stelt de werkgever een loonstop in. Na drie maanden wordt er weer loon betaald door tussenkomst van het UWV. De werknemer wil het loon van de drie maanden alsnog ontvangen en stapt naar de rechter.

Oordeel van de rechter

De kantonrechter wijst de vordering van de werknemer toe. De werkgever gaat in hoger beroep en oordeelt als volgt. Het hof stelt dat de werkgever terecht de loonbetaling heeft gestaakt. Er moet voor de werknemer een deugdelijke grond zijn om de medewerking aan de re-integratie te weigeren, die is er niet. Er mag van de werknemer worden verlangd dat zijn gesprek gaat en blijft met de werkgever. Doet zij dat niet, dan kan de werkgever niet voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen ten aanzien van de re-integratie. Doordat de werknemer de mediation heeft gestaakt en de overleggen met de werkgever weigert, heeft de werknemer de re-integratie belemmerd.

Conclusie

Wanneer een werknemer ziek is, zijn er bepaalde rechten en plichten die over een weer gelden. De zieke werknemer moet er wel altijd voor zorgen dat hij zich gedraagt als een goed werknemer. Hieronder wordt onder meer verstaan dat hij altijd moet meewerken aan de re-integratie. Wordt dat niet gedaan, dan bestaat er de mogelijkheid dat de loondoorbetaling (tijdelijk) wordt gestaakt. Het belangrijkste in dit geval is dat er altijd moet worden gecommuniceerd. Wanneer de emoties oplopen kan het verstandig zijn om juridisch advies in te winnen.

Mocht u nadere informatie willen over dit onderwerp of een afspraak willen maken dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 020 - 491 78 01 of u kunt een email sturen naar info@ris-rijkschroeff.nl.