ris-rijkschroeff-juristen
contact

Kan een werknemer ontslagen worden als hij de Arbeidstijdenwet overtreedt?

Het kan zijn dat een werknemer een dienstverband heeft bij verschillende werkgevers. Daarbij bestaat de kans dat de Arbeidstijdenwet wordt overtreden. De werkgever kan een boete opgelegd krijgen wanneer de Arbeidstijdenwet niet wordt nageleefd. In dit artikel wordt er ingegaan op de mogelijkheid dat de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigd om te voorkomen dat de Arbeidstijdenwet wordt overtreden.

Schending van de Arbeidstijdenwet

De werknemer heeft verschillende dienstverbanden bij twee werkgevers. Bij de werkgever in deze zaak heeft de werknemer twee dienstverbanden, een vaste functie en een functie in een flexpool waar zij werkt waar vervanging of extra ondersteuning nodig is. Om te zorgen dat de werknemer de dienstverbanden kan combineren heeft zij deze werkgever verzocht om haar voornamelijk in de avonden, weekenden en tijdens feestdagen in te roosteren.

Door een reorganisatie zijn er arbeidsplaatsen komen te vervallen en is werknemer in een andere functie herplaatst. Bij deze organisatie is het uitgangspunt dat iedere medewerker ingezet kan worden binnen een productgroep, in dit geval de productgroep van de vaste functie van de werknemer.

De inzet van personeel wordt beïnvloed door vraag van cliënten en aanbod van personeel. Deze wisselwerking is sterk toegenomen de afgelopen jaren door de transitie in de zorg. De inzet van personeel wordt door de Arbeidstijdenwet begrensd. Het uitgangspunt van de Arbeidstijdenwet is dat er goed wordt omgegaan met de werktijden en dat er gezond wordt ingeroosterd.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan op verzoek van de werkgever worden ontbonden als daar een redelijke grond voor is en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn niet mogelijk is of niet in de rede valt.

In deze zaak verzoekt de werkgever de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden omdat er omstandigheden zijn waardoor er van de werkgever niet verlangt kan worden dat hij de arbeidsovereenkomst laat voorduren.

De werkgever stelt dat er, na veelvuldig overleg, is gebleken dat de dienstverbanden van de werknemer niet zodanig op elkaar kunnen worden afgestemd dat de arbeidstijdenwet niet meer wordt geschonden. De werknemer stelt op haar beurt dat de werkgever vanaf het begin wist dat zij nog een ander dienstverband heeft en dat de werkgever niet voldoende heeft gezocht naar andere mogelijkheden om de dienstverbanden naast elkaar te laten lopen.

De kantonrechter stelt de werkgever in het gelijk. De voortzetting van het dienstverband brengt een schending van de Arbeidstijdenwet met zich mee. Daarom kan er van de werkgever niet worden verlangd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Gevolgen

Als gevolg daarvan ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst. De werknemer heeft verzocht dat wanneer de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden, zij een transitievergoeding toegekend krijgt. Ze werkt langer dan 24 maanden bij de werkgever en krijgt daardoor de transitievergoeding toegewezen.

De werknemer heeft de kantonrechter ook verzocht een billijke vergoeding toe te kennen. Hiervoor moet sprake zijn van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever bij het ontbinden van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter oordeelt dat daar geen sprake van is en kent geen billijke vergoeding toe.

Conclusie

Om te voorkomen dat verschillende dienstverbanden zorgen voor overtreding van de Arbeidstijdenwet en uiteindelijk eventueel tot ontslag, moet er goed worden gekeken naar de werk- en rusttijden die de Arbeidstijdenwet voorschrijft. Ga daarom vroegtijdig in gesprek om gezamenlijk tot een oplossing te komen voor een goede samenloop van roosters.

Mocht u nadere informatie willen over dit onderwerp of een afspraak willen maken dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 020 – 491 78 01 of u kunt een email sturen naar info@ris-rijkschroeff.nl.