ris-rijkschroeff-juristen
contact

Kan een werknemer eisen dat hij meer uur kan werken?

Werknemers kunnen op grond van de Wet flexibel werken de werkgever verzoeken om een wijziging van hun arbeidsduur. De werkgever moet in principe aan het verzoek meewerken. Dat hoeft niet wanneer er zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zijn die zich tegen het wijzigen verzetten. In deze zaak heeft de werknemer een verzoek ingediend om het dubbele aantal uren per jaar te werken. De werkgever heeft het verzoek afgewezen waarop de werknemer een procedure is gestart. In dit artikel zal de zaak worden besproken.

Wet flexibel werken

De Wet flexibel werken is op 1 januari 2016 in werking getreden en heeft de Wet aanpassing arbeidsduur vervangen. Met deze wet wordt de mogelijkheid geboden voor werknemers om de werkgever te verzoeken om de arbeidsduur, de arbeidsplaats en/of de werktijden aan te passen.

In principe moet de werkgever aan het verzoek gehoor geven. Het verzoek kan in principe alleen worden afgewezen wanneer er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen die zich verzetten tegen de wijziging. Hiervan is niet snel sprake. De werkgever zal dan ook gemotiveerd moeten onderbouwen waarom hij vindt dat daar wel sprake van is.

Oordeel van de rechter

De werknemer heeft verzocht om meer uren te kunnen werken. De werkgever heeft het verzoek afgewezen omdat er niet meer werk was. De werknemer was niet voor alle werkzaamheden inzetbaar en werd daarnaast al voor meer uren uitbetaald dan dat zij daadwerkelijk werkte. De werknemer was van mening dat er wel meer werk was door haar het werk van freelancers te laten doen. Dit zou de werkgever geld besparen en de werknemer zou dan meer kunnen werken.

De vraag is hier of de werkgever altijd akkoord moet gaan met een verzoek om de arbeidsduur aan te passen. De kantonrechter zegt er het volgende over. 

Het verzoek van de werknemer is afgewezen. In deze zaak heeft de werkgever kunnen aantonen dat er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang. De werkgever heeft kunnen aantonen dat de werkgever niet op alle werkzaamheden inzetbaar is omdat werkzaamheden gelijktijdig plaatsvinden en dat de werknemer recht heeft op vrije dagen. Met andere woorden, als de werkgever de werknemer zou laten werken zonder vrije dagen te geven, dan zou de werkgever de Arbeidstijdenwet overtreden. 

Conclusie

Uit deze zaak blijkt dat de werkgever niet snel een verzoek om wijzingen in de arbeidsduur-, plaats of werktijden mag afwijzen, maar dat er zeker wel mogelijkheden zijn. Daarvoor moet er sprake zijn van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Wanneer er een goede motivering is, dan bestaat er een grote kans dat de rechter het verzoek niet inwilligt.

Mocht u nadere informatie willen over dit onderwerp of een afspraak willen maken dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 020 - 491 78 01 of u kunt een email sturen naar info@ris-rijkschroeff.nl