ris-rijkschroeff-juristen
contact

Kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds worden beëindigd?

Bijna altijd begint een nieuwe werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Of dat nu een contract voor zes maanden, een jaar of iets daar tussenin is, er wordt bijna nooit direct een contract voor onbepaalde tijd gegeven. Regelmatig zien we dat er zaken voorbij komen waarbij een van de vragen is: kan de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds worden beëindigd? In dit artikel zal er worden ingegaan op de situaties dat er wel en geen tussentijdse opzegmogelijkheid is opgenomen in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Arbeidsovereenkomst met tussentijdse opzegmogelijkheid

Als er in de arbeidsovereenkomst een tussentijdse opzegmogelijkheid is opgenomen, dan kan de werknemer de overeenkomst tussentijds opzeggen. Wel moet altijd de opzegtermijn in acht worden genomen. De opzegtermijn is een maand.

De werkgever kan pas het contract tussentijds beëindigen nadat hij toestemming heeft gekregen van het UWV. Dus zelfs als er een opzegmogelijkheid is opgenomen in het contract, kan de werkgever het contract niet zomaar tussentijds beëindigen.

Arbeidsovereenkomst zonder tussentijdse opzegmogelijkheid

Als de arbeidsovereenkomst geen mogelijkheid kent om tussentijds de overeenkomst te beëindigen, dan zijn er grofweg drie scenario’s mogelijk:

  • De werkgever wil de arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigen, maar de werknemer verzet zich daar tegen;
  • De werknemer wil het contract beëindigen, maar de werkgever is het daar niet mee eens; en
  • De overeenkomst wordt tussentijds beëindigd met wederzijds goedvinden.

Als de werkgever de arbeidsovereenkomst tussentijds wil beëindigen, dan dient hij, net zoals wanneer er wel is voorzien in een mogelijkheid om tussentijds de arbeidsovereenkomst te sluiten, daar toestemming voor te vragen. Daarbij moet hij wel goede redenen kunnen aanvoeren. Wel is het zo dat als er sprake is van een dringende reden dat de werknemer op staande voet ontslagen kan worden. Er is bijvoorbeeld sprake van een dringende reden als de werknemer zich schuldig maakt aan diefstal of fraude.

Er zijn weinig juridische middelen als de werknemer de overeenkomst tussentijds wil beëindigen en er is geen opzegmogelijkheid in het contract opgenomen. Ook voor de werknemer geldt dat als er een dringende reden is, dan kan hij ontslag op staande voet nemen. In de praktijk komt het echter zelden voor dat deze dringende reden daadwerkelijke bestaat.

De werknemer kan de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Omdat deze procedure snel enkele maanden in beslag neemt en omdat er kosten aan zijn verbonden, komt het niet vaak voor dat een werknemer deze weg bewandeld.

Vaak is het wel zo dat als een werknemer aangeeft de arbeidsovereenkomst tussentijds te willen beëindigen, dat de werkgever vaak meewerkt aan de beëindiging. Werkgevers zitten vaak niet te wachten op werknemers die zich niet voor de volle 100% inzetten. In zo een geval wordt de overeenkomst vaak met wederzijds goedvinden beëindigd. Hierover dienen wel goede afspraken te worden gemaakt. Deze afspraken worden vervolgens in een vaststellingsovereenkomst opgenomen.

Conclusie

Zonder een tussentijdse opzegbepaling kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in principe niet worden opgezegd. Als de werknemer de arbeidsovereenkomst wil beëindigen, dan is er vaak wel iets af te spreken met de werkgever. Als de werkgever de overeenkomst tussentijds wil beëindigen, dan dient hij daar toestemming voor te vragen bij de kantonrechter. Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst ook niet zomaar tussentijds beëindigen als er wel een tussentijdse opzegmogelijkheid is. Hij dient daarvoor toestemming te vragen bij het UWV.

Zorg altijd voordat de arbeidsovereenkomst wordt getekend, dat iedereen weet wat de inhoud van de overeenkomst is. Daarmee voorkom je veel misverstand later.

Mocht u nadere informatie willen over dit onderwerp of een afspraak willen maken dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 020 - 491 78 01 of u kunt een email sturen naar info@ris-rijkschroeff.nl.