ris-rijkschroeff-juristen
contact

Is er sprake van slecht werkgeverschap als de werkgever het advies van de bedrijfsarts negeert?

Bij re-integratie van zieke werknemers heeft de bedrijfsarts eens steeds grotere rol gekregen. Tenzij het UWV een ander deskundigenoordeel afgeeft, moeten de werknemer en de werkgever het advies van de bedrijfsarts volgen. Dat advies kan ook inhouden dat de werkgever de beëindiging van de arbeidsovereenkomst moet onderzoeken.

In deze zaak had de werknemer een loonvordering ingesteld nadat hij op staande voet was ontslagen. Hij vond het ontslag onterecht. Aan het ontslag ging een langdurig re-integratietraject vooraf wegens de arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Daarnaast speelde er een arbeidsconflict wat steeds groter werd.

Advies van de bedrijfsarts

Omdat het knelpunt van de re-integratie lag in de verstoorde verhoudingen tussen de partijen en geen medische oorzaak heeft, adviseert de bedrijfsarts om het conflict eerst via mediation te proberen op te lossen. Daarbij adviseert hij dat als mediation geen effect heeft, de werkgever de arbeidsovereenkomst moet beëindigen.

Wanneer de mediation mislukt nodigt de werkgever de werknemer uit om te praten over een re-integratieplan. Omdat de werknemer het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts weigert hij om mee te werken aan het re-integratieplan. De werkgever ziet dit als werkweigering en stopt de loondoorbetaling. De werknemer had bezwaar moeten maken tegen het oordeel van de bedrijfsarts en een deskundigenoordeel moeten aanvragen. Dit heeft hij niet gedaan. Zodra de werknemer zich weer ziekmeldt wordt hij op staande voet ontslagen.

Oordeel van de rechter

Het Hof overweegt dat het oordeel over de al dan niet arbeidsgeschiktheid van de werknemer toekomt aan de bedrijfsarts. Wanneer de werknemer het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts, dan kan hij om een deskundigenoordeel vragen. Tot zover heeft de werkgever gelijk. 

Het Hof heeft ook overwogen dat de werkgever niet het advies van de bedrijfsarts heeft gevolgd. Hij adviseerde dat de arbeidsovereenkomst werd beëindigd zodra mediation op niets uit liep. In plaats van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft de werkgever de werknemer uitgenodigd om te praten over terugkeer naar de werkplek. Door de werknemer op te roepen in plaats van de arbeidsovereenkomst te beëindigen heeft de werkgever zich niet als goed werkgever gedragen. Hij had tevens de werknemer moeten aanraden om juridische bijstand te nemen om tot een beëindiging te komen zonder nadelige gevolgen. De loonsanctie is onterecht geweest en de ziekmelding daarna kan geen grond zijn voor ontslag op staande voet.

Conclusie

Wanneer er sprake is van een arbeidsconflict of van arbeidsongeschiktheid, dan is het raadzaam om altijd in gesprek te blijven met elkaar. Daarnaast zijn er bepaalde regels, adviezen en instructies die gevolgd moeten worden. Uit bovenstaand arrest blijkt maar dat het belangrijk is om de adviezen van de bedrijfsarts te volgen. Bestaat er onenigheid over de adviezen, zorg dan voor een ander deskundigenoordeel.

Mocht u nadere informatie willen over dit onderwerp of een afspraak willen maken dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 020 - 491 78 01 of u kunt een email sturen naar info@ris-rijkschroeff.nl.