ris-rijkschroeff-juristen
contact

Wetswijzigingen per 1 januari 2018

Ieder jaar worden er nieuwe wetswijzigingen doorgevoerd op 1 januari. Zo ook dit jaar. Per 1 januari zijn er wetten gewijzigd op, onder andere, het gebied van bedrijfsvoering, personeel en verkoop. In dit artikel worden de belangrijkste wijzigingen voor ondernemers besproken.

Stukloon

Betaling op basis van stukloon blijft mogelijk, maar werknemers moeten minimaal het minimumloon per gewerkt uur verdienen. Voor bepaalde werkzaamheden in bepaalde sectoren is het mogelijk om van deze regels af te wijken. Het moet dan gaan om werkzaamheden waarbij de werkgever onvoldoende toezicht kan houden op de werkzaamheden en de werknemer een zekere mate van vrijheid heeft om de werkzaamheden in te richten.

Minimumloon bij een overeenkomst tegen beloning

Als medewerkers op basis van een overeenkomst tegen beloning worden betaald, dan moeten zij ten minste het minimumloon verdienen. Deze wijziging geldt niet voor medewerkers die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst zijn. Ook geldt de wijziging niet voor zzp’ers.

Minimumloon gaat omhoog

Het wettelijk minimumloon wordt verhoogd. Voor werknemers van 22 jaar en ouder wordt het minimumloon bij een volledig dienstverband: €1.578,00 per maand.

Uniforme regels brandveiligheid

Er zijn landelijke uniforme regels voor brandveilig gebruik van plaatsen die in georganiseerd verband worden gebruikt. De regels gelden voor plaatsen die niet al onder andere regelingen vallen, zoals evenementen in partytenten of op festivalterreinen.

Ontvangen premiekorting wordt eenvoudiger

Als een werkloze jongere, oudere en/of arbeidsgehandicapte wordt aangenomen, dan is het nu eenvoudiger om voor dit personeel premiekorting te krijgen. De werkgever was zelf verantwoordelijk voor het berekenen en verrekenen van de premiekorting via de loonaangifte. Nu zal de belastingdienst het gehele bedrag in een keer na afloop van het jaar uitkeren.

No-riskpremie oudere werknemer vanaf 56 jaar

Ondernemers die mensen in dienst nemen die 56 jaar of ouder zijn, worden gecompenseerd als deze werknemers uitvallen vanwege ziekte. De compensatie wordt gegeven voor werknemers die meer dan een jaar werkloos zijn en een WW-uitkering hebben ontvangen.

Hogere eisen kwaliteit kinderopvang

Organisaties die zich bezighouden met kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen moeten zich meer gaan richten op de ontwikkeling van kinderen. De organisaties worden daar ook op beoordeeld. De eisen sluiten beter aan bij wat kinderen op een bepaalde leeftijd nodig hebben.