ris-rijkschroeff-juristen
contact

Nog geen sociaal akkoord

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat er voorlopig nog geen nieuw sociaal akkoord in zit. Het is niet gelukt om werknemers- en werkgeversorganisaties op een lijn te krijgen. Voornamelijk de meningsverschillen over zaken als ontslagregels en de hervorming van het pensioenstelsel bleek te groot.

Het kabinet wil, onder andere, het verschil tussen vaste en flexibele banen kleiner maken. De werknemers- en werkgeversorganisaties kunnen elkaar daar totaal niet in vinden. Het is nog maar de vraag of de organisaties achter wetgeving kan staan die het kabinet volgend jaar wil invoeren.

De minister wil kijken of er op een aantal onderwerpen deelakkoorden kunnen worden gesloten. Om dat te bereiken gaat hij binnenkort om tafel zitten met de werknemers- en werkgeversorganisaties. Werkgevers zijn blij dat sommige lastige arbeidsmarktthema’s worden losgekoppeld.

Ondanks de kritiek op verschillende plannen ziet de minister openingen om met elkaar in gesprek te blijven. In januari zal hij beginnen met het uitwerken van een aantal plannen uit het regeerakkoord.