ris-rijkschroeff-juristen
contact

Loonkostensubsidie voor arbeidsgehandicapten mogelijk afgeschaft

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de zogeheten loondispensatie, die het voor werkgevers makkelijker moet maken arbeidsbeperkten in dienst te nemen. FNV, CNV en de vakcentrale voor professionals VCP roepen in een paginagroot advertentie in de Trouw en de Telegraaf en in een open brief aan de Tweede Kamer staatssecretaris Van Ark op om het huidige systeem van loonkostensubsidie niet af te schaffen. 'Wij vragen u met klem om de staatssecretaris ervan te overtuigen dat de ingeslagen weg geen draagvlak kent', aldus de brief, die woensdag werd verstuurd.

De staatsecretaris wil het huidige systeem van loonkostensubsidie voor arbeidsgehandicapten afschaffen. Met het huidige systeem krijgen werkgevers subsidie om gehandicapten aan te nemen. Zij betalen hun werknemers het cao-loon en krijgen van de overheid een subsidie die het verschil tussen de productiviteit van de werknemer (de loonwaarde) en het minimumloon compenseert.

Van Ark wil die systematiek vervangen door loondispensatie, waarbij werknemers met een arbeidsbeperking voortaan betaald krijgen conform hun productiviteit. De gemeente vult dan vervolgens het kleine deel salaris dat zij krijgen met een uitkering aan tot het minimumloon.

Het kabinet stelt dat dit het meer aantrekkelijk zal maken voor werkgevers om arbeidsbeperkten in dienst te nemen omdat het goedkoper en minder omslachtig wordt. Naar schatting zouden hierdoor 200.000 extra mensen aan de slag kunnen.

Onder andere vakbonden en gehandicaptenorganisaties zijn tegen dit plan. Zij verwachten dat dit zal leiden tot ongelijke arbeidsvoorwaarden. Met het nieuwe stelsel zal een arbeidsgehandicapten altijd afhankelijk blijven van een uitkering met een sollicitatieplicht. Daarnaast wordt er onder andere geen pensioen opgebouwd over de loonaanvulling.

Het nieuwe systeem kent een inkomens- en vermogenstoets. Dit houdt in dat arbeidsgehandicapten die samenwonen met een verdienende partner of bij hun ouders wonen wellicht geen aanspraak maken op de aanvulling.