ris-rijkschroeff-juristen
contact

Kamervragen over datalek Uber

Kamerlid Kuiken (PvdA) heeft een zestal vragen gesteld aan de minister voor Rechtsbescherming over het datalek bij Uber. Daarbij heeft ze ook vragen gesteld over de meldplicht datalekken.

Vorige week werd bekend dat gegevens van 174.000 Nederlandse Ubergebruikers is gestolen. De gegevens werden door hackers buitgemaakt. Hierbij gaat het om gegevens als namen, e-mailadressen en telefoonnummers.

PvdA-Kamerlid Kuiken wil nu weten in hoeverre het aan bedrijven zelf is om vast te stellen of er sprake is van een datalek dat bij de toezichthouder gemeld moet worden, hoe voorkomen kan worden dat bedrijven vanwege bedrijfsbelangen datalekken niet melden en of minister Dekker de mening deelt dat een bedrijf waarvan persoonsgegevens van klanten gestolen worden, ter wille van de bescherming van hun klanten, melding zou moeten maken, ook als zij daar volgens wet- of regelgeving niet toe verplicht zijn. Minister Dekker heeft drie weken om te reageren op de vragen van kamerlid Kuiken.