ris-rijkschroeff-juristen
contact

De uitvoeringswet over gegevensbescherming is bij de Tweede Kamer ingediend

De wet die uitvoering geeft aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) is op 12 december 2017 bij de Tweede Kamer ingediend. Het doel van de Europese privacywetgeving is harmonisatie van de regels rond de bescherming van persoonsgegevens en de bevordering van vrij verkeer van gegevens binnen de Unie.

De AVG/GDPR zal op 25 mei 2018 van toepassing zijn. Op die datum zal de Uitvoeringswet in werking treden en de huidige Wet bescherming persoonsgegevens zal dan worden ingetrokken. Omdat de Uitvoeringswet beleidsneutraal is, zal, waar ruimte is voor nationale keuzes, zoveel mogelijk de bestaande regels, die gelden op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens, ongewijzigd worden overgenomen. Hiertoe is besloten mede om de oude naar de nieuwe situatie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hoe kleiner de verschillen tussen de oude en de nieuwe situatie, des te makkelijk is de overgang.

Alle veranderingen in de rechten van betrokkenen en de verplichtingen voor organisaties vloeien direct voort uit de AVG/GDPR. De rechten van burgers worden bijvoorbeeld versterkt door het vastleggen van het recht om ‘vergeten te worden’ en het recht op ‘dataportabiliteit’.

Organisaties die persoonsgegevens verwerken moeten rekening houden met nieuwe, strengere verplichtingen. Ze moeten meer transparantie geven en verantwoording afdragen. Organisaties moeten kunnen aantonen dat zij in overeenstemming met de AVG/GDPR handelen.

De Autoriteit Persoonsgegevens is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de AVG/GDPR en de Uitvoeringswet. De toezichthouder is onafhankelijk in de uitoefening van het toezicht. Minister Dekker: ‘Mensen moeten er op kunnen vertrouwen dat bedrijven en overheden netjes met hun persoonsgegevens omgaan. Met de nieuwe regels ontstaat in de gehele Europese Unie een gelijk niveau van bescherming.’