ris-rijkschroeff-juristen
contact

Autoriteit Persoonsgegevens rondt controle ziekenhuizen en zorgverzekeraars af

Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) controleert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) steekproefsgewijs of de nieuwe privacywetgeving wordt nageleefd. Eerder al controleerde de AP overheidsorganisaties of zij een Functionaris Gegevensbescherming (FG) hebben aangesteld en deed de AP een steekproef bij grote private organisaties om te onderzoeken of zij een verwerkingsregister bijhouden.

Uit de controle onder 91 ziekenhuizen en 33 zorgverzekeraars of zij een FG hebben aangesteld kwam naar voren dat alle gecontroleerde organisaties dat hebben gedaan. Iedereen die dat wil kan ook makkelijk contact opnemen met de FG. De contactgegevens van alle FG’s zijn gepubliceerd op de website van de organisatie.

Aanmelden Functionaris Gegevensbescherming

Organisaties moeten hun FG aanmelden bij de toezichthouder. Dat kan via een webformulier op de website van de AP worden gedaan. Alle aanmeldingen die niet via dat formulier zijn gedaan, zijn per 25 mei komen te vervallen.

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming

De AVG vereist dat het voor iedereen makkelijk moet zijn om contact op te nemen met de FG zonder dat er iemand tussen zit. Dat houdt in dat het directe mailadres en/of telefoonnummer van de FG op de website gepubliceerd moet zijn. Bij de eerste controle bleek dat 25% van de organisaties dit niet goed hadden geregeld. Inmiddels voldoen alle gecontroleerde organisaties.