ris-rijkschroeff-juristen
contact

Kennisbank

De kennisbank is bedoelt als naslagwerk om de betekenis van de definities die in de artikelen worden gebruikt op te kunnen zoeken. De kennisbank zal steeds groter worden naarmate er meer artikelen op de website verschijnen.

Om het zoeken naar onderwerpen makkelijker te maken is de kennisbank opgedeeld in de rechtsgebieden waar wij in gespecialiseerd zijn en vervolgens zijn de definities op alfabetische volgorde gesorteerd. U kunt ook op iedere gewenste pagina zoeken middels de zoekbalk aan de rechterkant.

kennisbank

JuristNatuurlijk persoonRechtbankRechterAansprakelijkheidAlgemene voorwaardenBedreiging (wilsgebrek)Bedrog (wilsgebrek)BruikleenConsumentenkoopDuurovereenkomstDwalingKoopovereenkomstMisbruik van omstandigheden (wilsgebrek)Mondelinge overeenkomstNietigOntbindende voorwaardenOntbindingOpschortenOpschortende voorwaardenOvereenkomstOvereenkomst van opdrachtSchadevergoedingSchuldeisersverzuimVermogensschadeVerrekenenVerzuimWanprestatieWilsgebrekZwarte lijstBesloten vennootschapNaamloze vennootschapRaad van commissarissenStichtingVerenigingNakomingAanmaningGrijze lijstConsumentIngebrekestellingArbeidsovereenkomstBetrokkeneGoed werkgeverschapLoonopschortingLoonbetalingsverplichtingLoonvorderingOndernemingsraad (OR)OntslagOntslag op staande voetRelatiebedingTransitievergoedingVerzoekschriftBijzondere persoonsgegevensDatalekPersoonsgegevensPrivacyverklaringRecht op dataportabiliteitRecht op inzageVerwerken van persoonsgegevensVerwerkerVerwerkingsregisterVerwerkingsverantwoordelijkeRechtshandelingRechtspersoonVennootschap onder firmaCommanditaire vennootschapRechtsgevolgDagvaardingGerechtsdeurwaarderEiserGedaagdeCoöperatieOnderlinge waarborgmaatschappijStatutenArbeidsongeschiktToezichthouderRecht op informatieRecht op vergetelheidRecht op rectificatieRecht op beperking van de verwerkingRecht van bezwaarRecht op het intrekken van toestemmingRecht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profileringBillijke vergoedingDeskundigenoordeelBv i.o.EenmanszaakBestuurdersaansprakelijkheidRoerende zaakLoonMinimumloonContractsvrijheidArbeidsgehandicaptMetadataGoede zedenOpenbare orde